Historie

Jejda ... kdo si hraje nezlobí!
Několik instruktorů z oddílu Vlčat se domluvilo, že chtějí dělat některé věci nad rámec tradiční činnosti oddílu, a tak založili občanské sdružení Jejda...kdo si hraje nezlobí!, jehož největší organizovanou akcí byla CVVZ 2007 v Třešti.a CVVZ 2016 v Jihlavě.

Organizace byla založena 13.6.2005. Od roku 2012 fungoval pod Jejdou tábornický oddíl Orion. Od roku 2020 působí Jejda také v Kolíně, kde se věnuje letním táborům a kroužkům pro děti se zaměřením na outdoorové aktivity, výuku angličtiny a rozvoj týmové spolupráce u dětí.

Ke stažení:

Naše činnost

Občanské sdružení JEJDA… se převážně věnuje aktivnímu pobytu dětí a mladých lidí v přírodě. Pořádáme také různé vzdělávací akce ( např. : CVVZ 2007 v Třešti ) a snažíme se mladé lidi zapojovat do aktivního veřejného života ( např. 72 hodin pro Jihlavu v rámci ERD 2011 ). Nejvyšším orgánem našeho sdružení je valná hromada a během roku řídí činnost našeho sdružení představenstvo v jehož čele stojí předseda.

Realizované projekty :

CVVZ 2007
Mladá univerzita - Junge Uni 2010
72 hodin pro Jihlavu - 2011
Vánoční mazec - 2011
"Klíče pro život" - NÁVRH TVORBY A PILOTÁŽE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU :
Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství - 2012

Projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 2019-2022 

Letní kempy 2021 

Copyright © 2008 - 2023 Oddíl Orion | Vyrobil Tajfun Digital